ORGANIZATORÓW

Możliwość rozpoczęcia wypłacania środków ze swojej zrzutki ma tylko zweryfikowany organizator. Weryfikacji przelewem na kwotę 1 GBP ze swojego konta bankowego na rachunek Zrzutki UK musi dokonać zawsze przed pierwszą wypłatą środków. Dodatkowo musi przesłać skan dokumentu tożsamości. Pozwala to na weryfikowanie organizatorów i dbanie o bezpieczeństwo zebranych środków.

Image